Tajchová osmička - 8. ročník

Podujatie Nová Baňa

TRATE

100 m, 200 m, 300 m, 500 m – asfalt – cyklochodník okolo jazera Tajch

5,52 km – asfalt – terén. Štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta - Štálanská zvonička a späť na cyklochodník Tajch. Nárast výšky 137 m.

8 km– asfalt – terén. Štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Ferjancov Rígel – Štepnica – Fanadýb a späť na cyklochodník Tajch. Nárast výšky 245 m.

21,33 km - asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 m). Štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička, Háj, Kostivrch, Fanadýb a späť na cyklochodník Tajch. Trasa začína vo výške cca 315 m.n.m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca 640 m.n.m., znovu klesnete, aby ste znovu nastúpali do cca 630m. Navyše, trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a samozrejme aj krátke rovinky.

 

PRIHLÁŠKY:

Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED prostredníctvom web stránky:

 

https://www.tajchovaosmicka.sk/registrácia

 

UPOZORNENIE:

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a osobnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov, musí mať so sebou preukaz poistenca.

Preteká sa iba po vyznačených tratiach.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia.

 

Viac informácií nájdete na oficiálnom webe podujatia:

https://www.tajchovaosmicka.sk/tajchová-osmička

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Peter Gajdoš v spolupráci s mestom Nová Baňa
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.