TERKA HULKOVÁ / GITARA & JÁN TIMČÁK / HUSLE

Podujatie Poprad

TERKA HULKOVÁ / GITARA & JÁN TIMČÁK / HUSLE

Po prvýkrát sa predstaví popradskej verejnosti talentovaná popradská gitaristka T. Hulková spolu s huslistom Jánom Timčákom, ktorý je v súčasnosti členom Slovenskej filharmónie a súboru Wiener Mozart Orchester. Terka v súčasnosti študuje hru na gitare mimoriadnou formou na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v triede profesorky M. R. Brüllovej a zároveň je žiačkou prípravného štúdia na Universtität für Musik und darstelle Kunst vo Viedni v triede svetoznámeho profesora Alvara Pieriho. Počas svojho štúdia sa stala víťazkou a laureátkou viacerých celoslovenských a medzinárodných súťaží. J. Timčák študoval hru na husle na Konzervatóriu v Košiciach a na VŠMU v Bratislave pod vedením profesora J. Kopelmana. Na univerzite vo Viedni študoval v triede profesora G. Pichlera a v trieda profesorky Jely Špitkovej. Počas svojich štúdií v rokoch 1986 a 1988 zvíťazil na súťažiach slovenských konzervatórií a v roku 1991 bol laureátom interpretačnej súťaže Beethovenov Hradec. Komornej hudbe sa venuje ako člen Pressburger Quartet.
Skladby autorov: J. S. Bach, M. de Falla, A. Piazzolla, C. Saint Saens.

11.4.2018 18:00
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

Vstupné: 4 € / 2 €

Fotografie
Podobné podujatia