Tradičné stavanie mája v Čechynciach 2016

Podujatie Čechynce

Tradičné stavanie mája v Čechynciach 2016

Tradičné stavanie mája dňa 30. apríla 2016 na námestí pri kultúrnom dome Čechynce

Fotografie
Podobné podujatia