Vedená pešia túra

Podujatie Fiľakovo

Z.p.o. Geopark Novohrag-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2016 (sobota) na trase Fiľakovo – Eresztvény (návštevnícke centrum) – Medvešské kameňolomy – Salgóbánya – Hrad Šalgó – Fiľakovo. Čas a miesto stretnutia účastníkov je o 8:30 hod., Námestie slobody, pred budovou Mestského kultúrneho strediska.

Prihláška a bližšie informácie:  

Novohradské turisticko-informačné centrum, Fiľakovo  Podhradská 14, tel.: +421 (0)47-43-82-016,  e-mail: ntic@hradfilakovo.sk, facebook: Novohradské turisticko-informačné centrum, alebo

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád  – Podhradská 14, Fiľakovo, mobil: +421 (0)917 646 551, e-mail: geopark.filakovo@gmail.com.

Účasť na túre  je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do  30. novembra 2016!

Meno organizátora: Novohradské turisticko informačné centrum
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.