Mapa: Vihorlatské múzeum - Humenné

Námestie slobody č. 1, Humenné
48.937738 N 21.908648 E, zobraziť najkratšiu trasu

Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť. Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevníkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku. Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodných priestoroch kaštieľa v Humennom. 
Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

V múzeu sú priestory, ktoré si Mesto Humenné prenajíma a slúžia ako obradná sieň pre akty uzavretia občianskeho sobáša, ako aj na prijímanie vzácnych hostí a návštev mesta, taktiež na organizáciu rôznych druhov občianskych obradov (napr. uvítanie detí do života, pomaturitné stretnutia, rôzne druhy oceňovaní atď.)

História podujatí - Vihorlatské múzeum
Medzinárodný deň múzeí 2017
Medzinárodný deň múzeí 2017
Vihorlatské múzeum, Humenné
Klenová v skanzene
Klenová v skanzene
Vihorlatské múzeum, Humenné
Deň tradičných remesiel
Deň tradičných remesiel
Vihorlatské múzeum, Humenné