Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Podujatie Bratislava

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch zošitu a techník na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov.

 Kurz bude trvať v termíne 23.9.2019 – 25.11.2019 (každý pondelok v čase od 16:00 – 19:00)

Rozsah štúdia

Večerný – 40 hodín (10 stretnutí po 4 hod.)

Účastnícky poplatok:

200 Eur/1 účastník (zamestnanci a študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave)

250 Eur/účastník (ostatní)


Miesto konania:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Meno organizátora: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Fotografie
Podobné podujatia
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava