Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Podujatie Bratislava

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch zošitu a techník na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov.

 Kurz bude trvať v termíne 23.9.2019 – 25.11.2019 (každý pondelok v čase od 16:00 – 19:00)

Rozsah štúdia

Večerný – 40 hodín (10 stretnutí po 4 hod.)

Účastnícky poplatok:

200 Eur/1 účastník (zamestnanci a študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave)

250 Eur/účastník (ostatní)


Miesto konania:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Fotografie
Podobné podujatia