Workshop: Negociácia

Podujatie Bratislava

Negociácia = vyjednávanie. Vyjednávame v podstate každý deň, či už s kolegami v práci, so šéfom, členmi rodiny alebo kamarátmi. Nie vždy si to uvedomujeme, ale je to tak. Ukážeme Vám ako s negociáciou pracovať a vylepšiť si negociačné schopnosti. 
Naučíme vás štandardným taktikám vyjednávania pri komunikácii s klientom, v obchodnom styku, v dlhodobej spolupráci s obchodnými partnermi. 
Dôležitú úlohu zohráva: 
   • komunikácia verbálna (výber vhodných jazykových prostriedkov) 
   • komunikácia neverbálna (porozumenie reči tela) 
   • rétorika (ako hovoriť) 
   • vyjednávacie metódy (proces riešenia) 
   • manipulácia, obrana voči manipulácii 

Negociácia je užitočná pre ľudí, ktorí pripravujú projekty a plány, v ktorých sa očakáva spolupráca viacerých ľudí, tímov. Cieľom je osvojenie si vedenia dialógu a zvládnutie primeranej taktiky a proti-argumentácie v obchodnom styku. Zdokonalíte sa vo vyjednávaní a workshop vás taktiež naučí zvládať dosiahnutie dohôd v práci i v každodennom živote.

Dĺžka trvania: 2.5 hodín

Meno organizátora: MaxiTicket.sk
Fotografie
Podobné podujatia
Sebamotivácia a sebakoučing
Overené podujatieSebamotivácia a sebakoučing
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Izrael - Jordánsko - Libanon
Izrael - Jordánsko - Libanon
Klub pod lampou, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava