XXVII. Jesenný ekofestival

Podujatie Nové Zámky

Mesto Nové Zámky, odbor kultúry v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici pozývajú širokú verejnosť na XXVII. ročník jesenného ekofestivalu s prednáškovou prezentáciou RNDr. Pavla Šťastného, CSc. zo SHMÚ v Bratislave o problematike  zmeny klímy, jej príčinách a predpokladaných dopadoch na životné prostredie miest., tiež o adaptačných opatreniach, ktoré by mali realizovať mestá k zabezpečeniu udržateľných životných podmienok pre svojich obyvateľov za možných extrémnych prejavov počasia na lokálnej úrovni.

Program doplní premietanie filmov z MFF Ekotopfilm-Envirofilm

Klimatická chyba (režisér: Štefan Vaľo), SK/2016/17 min a Proti prúdu: cesta klimatickej nádeje (režisér: Luis Barreto), Japonsko/slov./2017/30 min.

Začiatky festivalových programov: 9:00 h, 11:00 h a 17:30 h Vstupné: 1€ 


Meno organizátora: Mesto Nové Zámky, odbor kultúry
Fotografie
Podobné podujatia
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Dom Matice Slovenskej, Nábrežná ul. 24, 940 02 Nové Zámky, Nové Zámky