Z histórie Malohontu

Podujatie Kraskovo

Z histórie Malohontu
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Zvyky a tradície
Ďalšie podujatia v meste Kraskovo

Z histórie Malohontu

Historický región Malohont patrí k ojedinelým a málo známym slovenským regiónom. Našim cieľom je odprezentovať a dostať do verejného povedomia históriu regiónu, národné kultúrne pamiatky v Malohonte a to hlavne sakrálne stavby v podobe gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú na gotickej ceste. Zároveň laickej ale aj odbornej verejnosti odprezentovať obdobie stredoveku a ranného novoveku so zameraním na lokálne udalosti. Akcia sa bude konať v interiéri a exteriéri gotického kostola na Kraskove, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky. V rámci projektu sa nám predstavia historické spolky, ktoré odprezentujú formou reenactmentu dobový život vtedajšieho obyvateľstva, gastronómiu, tance, hudbu a divadlo. Celá akcia bude sprevádzaná výstavami a odbornými prednáškami o hudbe v gotike a sakrálnych stavbách v Malohonte, ako aj komentovanými prehliadkami nádherného gotického kostola a jeho okolia.

Fotografie
Podobné podujatia