Začni konečne s angličtinou!

Podujatie Bratislava

Začni konečne s angličtinou!
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
www.cdv.uniba.sk
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: PhDr. Silvia Blašková, PhD. tel.: +421 2 50 11 77 02 mobil: +421 911 730 099 e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Cieľom kurzu je vytvoriť podmienky na intenzívne osvojenie základov anglického jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom angličtina. Absolvovaním modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre nepravých začiatočníkov na úrovni A1 CEFR.

 

Obsahová náplň:
Osvojenie základov výslovnosti najfrekventovanejších slov. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť v rámci gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email.

 

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/zacni-konecne-s-anglictinou/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
BUBO bál 2020
BUBO bál 2020
Incheba Expo Bratislava, Bratislava
Tradičný odev v plynutí času
Overené podujatieTradičný odev v plynutí času
Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64, Bratislava
Sebamotivácia a sebakoučing
Overené podujatieSebamotivácia a sebakoučing
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Rozhodnutie – hybná sila zmeny
Overené podujatieRozhodnutie – hybná sila zmeny
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava