ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA

Podujatie Nová Dubnica

ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA

KINO PANOREX NOVÁ DUBNICA
ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA
 víla Flauentínka, mravček Mirunko 

 29. júna 2018 o 17:00

Vstupné: 6€  
Predpredaj vstupeniek oddelenie kultúry MsÚ , tel. 0424433484,kl.110,112,, email: kebiskova@novadubnica.sk

Fotografie
Podobné podujatia