ZÁKLADY KOUČINGU

Podujatie Bratislava

Vzdelávanie je určené manažérom a vedúcim pracovníkom na všetkých úrovniach riadenia, teamleaderov a špecialistov pre ľudské zdroje.


Cieľ:

Cieľom vzdelávania je rozšírenie manažérskych zručností o jeden z najsilnejších spôsobov vedenia ľudí – koučovanie. Koučovanie ako kľúčový nástroj podpory rozvoja pracovníkov dokáže odstrániť zábrany, ktoré stoja medzi koučovaným a jeho potenciálom, čím ho môže doviesť k vyšším výkonom, motivácii, spokojnosti, úspechu a pod.

Účastníci vzdelávania získajú základné vedomosti a vlastné skúsenosti s koučovaním, osvoja si základné princípy v koučingu a koučovacieho rozhovoru, ktoré mnohonásobne zefektívnia ich riadiacu činnosť. Každý účastník si spracuje vlastný akčný plán rozvoja na ďalšie obdobie.


Obsahová náplň:

• Manažér v úlohe kouča

• Čo je koučing a v čom sa líši od iných prístupov

• Aká je úloha kouča a koučovanie

• Základné princípy koučovania

• Rôzne tipy a modely koučingu

• Priebeh koučovacieho sedenia

• Aktívne počúvanie

• Ako sa vyhnúť manipulácií

• Poskytnutie spätnej väzby

• Úskalia, na ktoré by sa mal kouč pripraviť

• Techniky a nástroje koučovacieho rozhovoru


Viac informácií nájdete na našom webe:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/zaklady-koucingu/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
Kultúrny večer na tému SILA ILÚZIÍ
Overené podujatieKultúrny večer na tému SILA ILÚZIÍ
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kurz: Tréning koučovania
Overené podujatieKurz: Tréning koučovania
Power Coaching, Bratislava