ZÁKLADY KOUČINGU

Podujatie Bratislava

Vzdelávanie je určené manažérom a vedúcim pracovníkom na všetkých úrovniach riadenia, teamleaderov a špecialistov pre ľudské zdroje.

 

Cieľ:

Cieľom vzdelávania je rozšírenie manažérskych zručností o jeden z najsilnejších spôsobov vedenia ľudí – koučovanie. Koučovanie ako kľúčový nástroj podpory rozvoja pracovníkov dokáže odstrániť zábrany, ktoré stoja medzi koučovaným a jeho potenciálom, čím ho môže doviesť k vyšším výkonom, motivácii, spokojnosti, úspechu a pod.

Účastníci vzdelávania získajú základné vedomosti a vlastné skúsenosti s koučovaním, osvoja si základné princípy v koučingu a koučovacieho rozhovoru, ktoré mnohonásobne zefektívnia ich riadiacu činnosť. Každý účastník si spracuje vlastný akčný plán rozvoja na ďalšie obdobie.

 

Obsahová náplň:

• Manažér v úlohe kouča

• Čo je koučing a v čom sa líši od iných prístupov

• Aká je úloha kouča a koučovanie

• Základné princípy koučovania

• Rôzne tipy a modely koučingu

• Priebeh koučovacieho sedenia

• Aktívne počúvanie

• Ako sa vyhnúť manipulácií

• Poskytnutie spätnej väzby

• Úskalia, na ktoré by sa mal kouč pripraviť

• Techniky a nástroje koučovacieho rozhovoru

 

Viac informácií nájdete na našom webe:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/zaklady-koucingu/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
Seminár LEONARDO DA VINCI
Overené podujatieSeminár LEONARDO DA VINCI
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava