ZEM PAMÄTÁ

Podujatie Púchov

ZEM PAMÄTÁ

SKD Martin: Zem pamätá - VYNIKAJÚCI veľkolepý životopisný MUZIKÁL o Karolovi Duchoňovi pre Vás výnimočne aj v Púchove !

Autorský divadelný projekt renomovaného českého režiséra Jiřího Havelku je výnimočnou autobiografickou, dokumentárnou, zábavnou a až spektakulárnou inscenáciou.

Karol Duchoň legenda československej hudobnej scény s rýchlym a sebazničujúcim životným tempom.

„Obyčajný“ chlapec s geniálnym hlasom a jedinou túžbou – spievať – sa dostáva medzi dve súkolia.

Jedným z nich je sláva, ktorá prichádza rýchlo, a druhým socialistická moc, ktorá si človeka podmaňuje, až ho nakoniec celého strávi. Inscenácia je pomenovaná podľa slávneho hitu Zem pamätá, s ktorým Duchoň vyhral Zlatú lýru v roku 1974.

Karol Duchoň patrí k legendám československej hudobnej scény. Bol hviezdou, ktorá rýchlo zažiarila, ale o to nešťastnejšie sa spálila.

O tom hovorí aj inscenácia Slovenského komorného divadla Martin Zem pamätá, pomenovaná podľa Duchoňovho slávneho hitu.

Pri pohľade na scénu je hneď jasné, kde sme. Ocitáme sa v štúdiu Československej televízie, kde za bielymi kulisami vidíme hromadu rekvizít a technikov v tričkách s logom ČST. Postupne na scénu prichádzajú herci, ktorí tlmočia úsmevné, ale i trpko vážne stručné vyjadrenia priamych pamätníkov na legendárneho Duchoňa. Až po tomto entré sa za spevu piesne Matka otvárajú dvere v čelnej stene scény (ktoré v inscenácii slúžia ako vchod do hudobného neba, odkiaľ sa ozýva aj hlas samotného Gotta) a v ostrom svetle sa zjavuje on – Karol Duchoň v podaní Tomáša Gregu.

Český režisér Jiří Havelka sa vo svojej tvorbe zameriava na autorské divadlo vychádzajúce z dokumentárnych materiálov. Aj Zem pamätá tvoria faktografické fragmenty najdôležitejších bodov Duchoňovej privátnej i kariérnej cesty. Doslova cesty, lebo Tomáš Grega krátko po príchode na javisko vstúpi na bežecký pás a počas celého trvania inscenácie z neho takmer nezíde. Neustála cesta dopredu, kde hercova chôdza presne odzrkadľuje Duchoňovu životnú kondíciu, je zároveň nielen skonkrétnenou metaforou piesne Šiel šiel, ale i hranou chôdzou z natáčaní videoklipov.

Jeho "cesta“ je totiž na javisku premietaná na dobový televízor v rohu scény. Z hľadiska tak vidíme dve reality. Tú v štúdiu a tú na monitore. To presne vystihuje Havelkov zámer – poukázanie na kontrast medzi vecnou skutočnosťou a idealizovanou ilúziou. Režisér tak jednoduchými znakmi prezentuje odvrátený svet popularity. Preto sa aj v momentoch, keď technik cez javisko prenáša tabuľu s rokom, kedy sa daný výstup odohráva, sa na zadnej stene scény zobrazujú najzaujímavejšie udalosti tohto vročenia (od serióznych informácií o vstupe americkej armády do Vietnamu cez fakty o otvorení pražského metra či víťazstvá našich hokejistov až ku kuriozitám o vynájdení minisukne). Tie vôbec nesúvisia s Duchoňom, ale ich využitie jasne hovorí, že slovenský spevák bol len nenápadným (no pre našu kultúru podstatným) kolieskom v kolobehu veľkých dejín. Pritom jeho nezničili svetové konflikty, ale tlak domáceho šoubiznisu, jeho ľudské slabosti a mašinéria normalizačného systému, ktorým sa senzitívny umelec nedokázal ubrániť.

Tomáš Grega podáva skutočne obdivuhodný herecký, spevácky i fyzický výkon. Takmer dve hodiny bez prestávky šliape na bežeckom páse, s hereckou nenútenosťou stvárňuje komplikovaný osud postavy a zároveň spieva náročné songy. Pritom Duchoňa lacno neimituje, ale širokým sympatickým úsmevom a vokálnym výrazom dokáže vyvolať priamu asociáciu na túto ikonickú osobnosť.

Nevýhodou inscenácie je však jej enumeratívnosť. Tým, že si režisér zvolil cestu zobrazovania každého jedného roku Duchoňovej kariéry, tak posledné desaťročie jeho života sa už len cyklicky opakujú informácie o alkoholizme, dlhoch a manželských problémoch (všetky scény sú popritom prekladané aktuálnym Duchoňovým repertoárom). Už nemá čo vzrušiť a vytvoriť pútavejší konflikt. Dovtedy však sledujeme dynamickú inscenáciu plnú divadelnej nápaditosti a výborných hudobných aranžmánov. Zem pamätá teda nie je pietna spomienka na uznávaného speváka, ale umelecká výpoveď o človeku na pozadí dejín.

Text inscenácie čerpá východiská z osobných výpovedí: Eleny Duchoňovej, Ľuda Kuruca, Pavla Ribariča a Štefana Juríka, a tiež z výpovedí Dušana Grúňa, Evy Mázikovej, Marcely Laiferovej, Karla Gotta, Karola Duchoňa st., Dany Duchoňovej, Ľuba Beláka, Juraja Velčovského, Pavla Zelenaya, Petra Hanzelyho, Iva Hellera, Borisa Filana, Júliusa Kinčeka a Braňa Hronca.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia