Dni mesta 2019

Podujatie Nové Mesto nad Váhom

Dni mesta 2019

PIATOK 7. júna 8.00 – 22.00 hod.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
8.00 - 13.00 h Memoriál R. Zongora - futbalový turnaj žiakov ZŠ a 8-roč. gymnázia ZŠ Tematínska
8.00 - 13.00 h Volejbalový turnaj žiačok ZŠ a 8-roč. gymnázia ZŠ Ul. kpt. Nálepku
8.00 - 13.00 h Turnaj zmiešaných družstiev 1. st. ZŠ vo vybíjanej ZŠ Ul. Odborárska

MsKS 10.00 h Domček, domček, kto v tebe býva? - bábkové predstavenie pre deti MŠ

PARK J. M. HURBANA
8.30 – 10.00 h Mestský minimaratón

NÁMESTIE SLOBODY
10.00 h Mestský záchranár – výučbový workshop-stánok
10.30 - 11.15 h Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov
13.00 - 19.00 h Zábavné atrakcie pre deti
14.30 - 16.15 h Zábavný program MŠ, ZUŠ, CVČ
17.00 h Slávnostné otvorenie hlavného programu
               Príhovor primátora mesta Ing. J. Trstenského
               Udeľovanie ceny Osobnosť mesta
17.45 h Malý komorný orchester | Na kolená
21.00 h Peter Nagy so skupinou Indigo
22.30 h Ohňostroj

TENISOVÁ HALA ZELENÁ VODA
15.00- 18.00 h Memoriál Ondreja Hekela vo vzpieraní

SOBOTA 8. júna

8.30 - 12.00 h park J. M. Hurbana - Deň športu a zábavy
                          DFS Čakanka, prezentácia športových klubov a služieb fitness centra, súťaže,
                          hry a zábava pre deti i dospelých, mestský záchranár - výučbový workshop-stánok
09.00 -18.00 h tenisová hala Zelená voda - Memoriál Ondreja Hekela vo vzpieraní

NEDEĽA 9. júna

11.00 h - Sv. omša za mesto a jeho občanov v rímskokatolíckom kostole
                 MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.