Mapa: Baďan -Furmanské preteky - Baďan

Baďan
48.327942 N 18.835099 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 918892842
Toto podujatie sa u nás organizuje od roku 2011, pod záštitou p. Jozefa Bajnoka a Obecného úradu Baďan. Jeho hlavnou myšlienkou je ukázať návštevníkom prácu koní a furmanov v lese. Ukážky týchto prác sú zakomponované do troch súťažných disciplín.

Prvou z nich je „furmanský slalom“, ktorý predstavuje prekľučkovanie sa pomedzi nastavené klátiky, zdolanie prekážky v tvare „L“.  Nasleduje prekážka v tvare „U“, potom pomyselná osmička pomedzi stromy a cúvanie do stodoly. Na preverenie rýchlosti v spojitosti so silou čaká furmana ešte prerúbanie kláta v ceste dráhy a posledný záťah „do brány“.

Druhou disciplínou je „práca s drevompo odštartovaní sa koníky hneď musia popasovať s prekážkou, ktorú predstavuje mierny kopček. Keď to zvládnu, čaká ich stiahnutie zakliesneného stromu. Ten treba samozrejme dotiahnuť na „sklad“ a zagelbovať. Aby to však furmani nemali až také jednoduché po ceste musia prejsť slalom pomedzi klátiky, prerúbať niekoľko polien a až potom sa dostanúk samotnému začeleniu. Tu sa ukáže skutočná práca v hore, pretože každý centimeter navyše znamená 1 tresnú sekundu. Nasleduje „vytĺkanie klátu“, ktoré jenáročné na presnosť. Aj tu niekedy rozhoduje, každý centimeter. Ešte ručkovanie pomedzi stromy a záverečný šprint do cieľa.

Treťou disciplínou je „silová v páre“. Silová preto, že jej princípom je potiahnutie všetkých 4 klátov v čo najkratšom čase. Tu sa najviac ukáže synchrónnosť koní, ktoré tvoria pár. Rozhoduje však aj zohratosť furmana jednak s koníkmi a tiež aj s pomocníkom, ktorý musí nielen rýchlo pripínať ďalšie kláty, ale občas aj uvolniť pristupené pobočky.

Najatraktívnejšou disciplínou je „najkrajšia pára“ - tu si návštevníci podujatia svojim hlasovaním majú možnosť zvoliť najkrajšiu páru súťažiacich koní.

Od roku 2015  sa usporiadatelia rozhodli zorganizovať aj „FURMANSKÚ KVAPKU KRVI“. Podnetom im boli rôzne nešťastia, ktoré sa pri tejto namáhavej práci v lese stali. Pri rozsiahlych úrazoch je vždy potrebná transfúzia krvi, takže každá kvapka tejto tekutiny je naozaj veľmi vzácna. Odber sa vykonáva od 900 – 1200, v sále kultúrneho domu v Baďane.