Prednáška Paličkovaná čipka baníckych osád Špania dolina a Staré hory

Podujatie Banská Bystrica

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Zvyky a tradície, Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
www.uluv.sk
Ďalšie podujatia v meste Banská Bystrica
Podrobnejšie informácie: mackova@uluv.sk
Mgr. Jana Nahálková pracuje ako etnologička v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Je autorkou niekoľkých výstav venovaných rodinným obyčajom a ľudovému odevu, populárno-náučných článkov a kapitol o ľudovej kultúre v monografiách Šalkova a Kremnička. Jej prednáška o baníckej paličkovanej čipke sa bude venovať histórii paličkovania čipiek, ich vývoju v Európe a na Slovensku, a napokon aj samotnej baníckej čipke. Konkrétnym príkladom budú banícke obce pri Banskej Bystrici - Špania Dolina a Staré Hory. Tu sa v minulosti paličkovanie čipiek stalo popri málo výnosnom baníctve ďalším zdrojom obživy miestneho obyvateľstva. Paličkované čipky z týchto osád sa dostali aj za hranice Uhorska. V dnešnej dobe stále môžeme vidieť záujem o toto staré remeslo.
Meno organizátora: ÚĽUV - Regionálne centrum remesiel Banská Bystrica
Fotografie
Podobné podujatia