Privítanie prázdnin na Masarykovom dvore

Podujatie Vígľaš

Privítanie prázdnin na Masarykovom dvore

Prvé military preteky na Masarykovom dvore, počas ktorých spoločne privítame čas voľna a zábavy. Prázdniny spolu otvoríme bohatým sprievodným programom, dobrou zábavou a chutným jedlom.

Fotografie
Podobné podujatia