Športový deň detí k MDD

Podujatie Šurany

Športový deň detí k MDD

Športový deň detí z príležitosti MDD časti Argentína, Nový Svet a Kopec

Sobota o 13:00 – 18:00

Fotografie
Podobné podujatia