Z našich dejín

Podujatie Zvolenská Slatina

Galéria Jána Kulicha
Pridať do môjho kalendára
Podujatia pre deti, Kultúra, Iné podujatia
Web organizátora:
www.galeriajanakulicha.sk
Ďalšie podujatia v meste Zvolenská Slatina
Podrobnejšie informácie: galeriajanakulicha@gmail.com
Kulich vo svojej tvorbe, ako jeden z mála v slovenskom výtvarnom umení, vystaval z odkazu dejín
pozoruhodnú stavbu vo všetkých významných a podstatných horizontoch. Do týchto horizontov
národných dejín vstupoval ako dôverný znalec, s očarením a nadšením, ale aj so zodpovednosťou.
Súčasnú výstavu sme zostavili z niekoľkých dejinných období, ktoré vo svojom diele spracoval:
obdobie Veľkej Moravy, osvietenstva, revolučných rokov meruôsmych, vznik čsl. republiky
a motívy z čias Povstania a oslobodenia od nacizmu.
 
Výstava potrvá od 3.5.2018 - 28.10.2018, od štvrtku do nedele od 10:00 - 18:00 hod.
 
Sprievodné akcie:
Okrem podujatí tohto typu pripravujeme už tretí ročník autorskej Literárnej súťaže Galérie pre začínajúcichautorov. Prvý ročník mala názov „Odzvonilo slovenským slovám?“ a hneď v prvom ročníkusa do nej zapojilo viac ako 80 účastníkov rôznych vekových kategórií. Vo februári bolo v galérii vyhodnoteniea slávnostné odovzdanie cien odbornou porotou.
V roku 2016 sme v rámci druhého ročníka pripravili súťaž „Tóny slova“, so zameraním na tvorbu
hudobných textov v štyroch kategóriách. Odborná porota zložená zo známych slovenských umelcov
hudobného umenia (autori hudby, speváci, hudobníci) najlepšie texty zhudobní. Vyhodnotenie bude
vo februári 2017.
Tohto roku je vyhlásený tretí ročník literárnej súťaže na tému: Keby som bol/a historickou osobnosťou,tak...“ a už druhý ročník výtvarnej súťaže na tému : „sloboda je....“
 
PRE DETI...
Pre deti sme pripravili niekoľko hier, počas ktorých sa hravou formou dozvedia informácie nielen
o výstave a sochách, o zobrazených osobnostiach, ale celú kopu reálií a poznatkov s tým súvisiacich 
o dejinách slovenského národa, literatúry a kultúry.
 
Hra “Detektív v galérii” - je určená pre jednotlivcov vo veku 9-11 rokov a formou zábavného testu
deti pátrajú po správnych odpovediach. Kto vypátra určitý počet správnych odpovedí, stáva sa právoplatnýmDetektívom galérie a dostáva odznak.
 
Hru “Hľadanie pokladu” už hrajú dve súťažné družstvá. Pomocou mapy a indícií v sochách hľadajúukrytý zlatý poklad.
Každý rok sa hry aktualizujú podľa témy nainštalovaných diel.
Všetky podujatia, spolu s ďalšími informáciami, fotografiami a videami je zverejnený na našej weboveja facebookovej stránke.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Galéria Jána Kulicha
Pridať fotografie
Podobné podujatia