Žiarsky kaprársky maratón 2019

Podujatie Žiar nad Hronom

Žiarsky kaprársky maratón

5-dňový kaprársky maratón, ktorý sa po veľmi dobrých ohlasoch uskutoční už po tretíkrát opäť na Žiarskom rybníku (Ramene).

PROPOZÍCIE:
Cieľom podujatia je pokračovanie v korektnej rybárskej súťaži na vysokej úrovni, ako propagácia športového rybolovu - lovu kaprov. Našou prvosradou snahou je, aby sa našom maratóne vytvorili priateľské vzťahy a súdržnosť medzi rybármi. Dúfame, že tento ročník dopadne rovnako úspešne ako tie predošlé a podujatie sa pomaly stáva tradíciou, kde vládne priateľská atmosféra a dobrá nálada. Preteky sú organizované pre dvojčlenné družstvá, s možnosťou tretieho člena – asistenta.

O vodnej ploche:
Odstavné rameno Hrona-Žiarsky rybník. Vodná plocha pri železničnej stanici Žiar nad Hronom. revír č. 3-6210-1-1. Priemerná hĺbka vody je cca 1,2m až 2m. Dno prevažne bahnité a štrkové. Plocha vodnej nádrže je 6,2 ha.

Termín podujatia :
07.5-11.5. 2019

Usporiadateľ preteku :
Promo Stav, s.r.o. pod záštitou MO SRZ Žiar nad Hronom
(organizačný výbor v zložení: Ing. Mário Bóna - riaditeľ pretekov, Adrian Kazár - technický riaditeľ pretekov).

Štartovné:
Štartovné je 200,- €/družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 14. Ak družstvo zruší svoju účasť 1.4.2019 a neskôr, štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim.

Hodnotené kategórie:
1. Súčet hmotnosti 3 najťažších ulovených bodovaných rýb
Odmenené budú prvé tri najlepšie tímy pohármi + hodnotnými cenami. Okrem vecných cien prvé tri družstvá získajú aj finančné ocenenie v nasledovnej výške:
1. Miesto: 800 eur
2. Miesto: 500 eur
3. Miesto: 300 eur
V prípade zhodného výsledku u viacerých tímov vyhráva tím, ktorý uloví najťažšiu bodovanú rybu.

2. Najťažšia ulovená ryba:
Odmenený finančnou odmenou 100,- eur bude pretekár, ktorý počas trvania pretekov uloví najťažšiu bodovanú rybu.
V prípade zhodného výsledku u viacerých pretekárov rozhoduje ryba ulovená skôr.

3. Prvá ulovená bodovaná ryba
Odmenený vecnou cenou bude pretekár, ktorý počas trvania pretekov uloví ako prvý bodovanú rybu.
Rozhoduje čas, kedy bol úlovok ohlásený hlavnému rozhodcovi.

Časový harmonogram:
Utorok 07.5. 2019
8:30 – 9:00 registrácia pretekárov
9:00 – 9:30 otvorenie pretekov, losovanie poradia a losovanie stanovíšť
9:30 – presun pretekárov na lovné stanovištia
11:00 – začiatok kŕmenia
12:00 – začiatok pretekov

Utorok 08.5.2019 12:00 – Sobota 11.5.2019 12:00 - preteky

Sobota 11.5.2019
12:00 – ukončenie pretekov
14:00 – vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia