4.7.2019. Podujatia kultúrne, športové, spoločenské, automobilové

4.7.2019

Žiadne podujatie.
Podujatia v ďalšom období
2019-07-15
Letná škola esperanta
Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
ďalšie podujatia
2019-07-16
Letná škola esperanta
Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
ďalšie podujatia
2019-07-17
Letná škola esperanta
Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
ďalšie podujatia
2019-08-11
Zberatelské stretnutie
SOU ul.M.Falešíka- školská jedáleň(pri Kauflande), Prievidza
ďalšie podujatia